povodí Želivky

Systém sledování a předpovědí důsledků změny klimatu pro strategický zdroj vody v povodí Želivky

Aktivita kombinuje unikátní infrastrukturu ÚVGZ (leteckou laboratoř dálkového průzkumu Země, atmosférický stožár v Křešíně u Pacova – atmosférická věž Košetice, nejmodernější systém pro velkoplošné sledování ztráty vody z území výparem a technologie satelitního a leteckého průzkumu) s vytvořením virtuálního dvojčete strategického povodí vodní nádrže Švihov. To umožní pro tento klíčový a nezastupitelný zdroj  vody pro střední Čechy a Prahu mimořádně podrobně, komplexně a flexibilně posuzovat dopady změny klimatu, přírodních událostí a zásahů člověka nejen na množství, ale i kvalitu vody, a to jak v krátkodobém horizontu, tak v dlouhodobých prognózách.

  • a) ortofotomapa zachycující povodí Želivky (povrchová rozvodnice modře), footprint (zelený polygon) mikrovlnného a optického (NIR) scintilometru s vysílačem na radiokomunikační věži Strážiště a přijímačem na atmosférické věži Košetice, zelená úsečka znázorňuje dráhu mezi přijímačem a vysílačem, footprint (červený polygon) “eddy” kovariančního systému na atmosférické věži Košetice, modře jsou znázorněna dvě malá lesní povodí sítě Geomon – Anenské povodí (ANE) a Salačova Lhota (SLA);
  • b) klimatologická stanice ČHMÚ v pozadí atmosférická věž Košetice (250 m);
  • c) pohled z atmosférické věže Košetice;
  • d) kombinovaný mikrovlnný a optický scintilometr (přijímač) pro měření toků energie a evapotranspirace v krajině;
  • e) vysílač laserového scintilometru měřící toky energie a evapotranspirace na lokální úrovni;
  • f) družice Terra se senzorem MODIS využívaná pro monitorování evapotranspirace a stavu vegetace v 500 m rozlišení;
  • g) družice Landsat využívaná pro monitorování evapotranspirace a stavu vegetace ve 30 m rozlišení; h) snímek aktuální evapotranspirace dle modelu ALEXI s využitím dat povrchové teploty geostacionární družice METEOSAT;
  • i) snímek aktuální evapotranspirace dle modelu DisALEXI s využitím dat polární družice Terra v 500 m rozlišení;
  • j) snímek aktuální evapotranspirace dle modelu DisALEXI s využitím dat polární družice Landsat ve 30 m rozlišení
Přejít nahoru
Scroll to Top