Aktivity

Aktivity programu

ADAPTDYJE_2021

Nový projekt AdaptDyje_2021 pro koordinaci adaptačních opatření v povodí řeky Dyje

POVODÍ ŽELIVKY

Systém sledování a předpovědí důsledků změny klimatu pro strategický zdroj vody v povodí Želivky

UHLÍK V ČESKÉ KRAJINĚ

Uhlíkový cyklus lze považovat za jeden z “pilířů” koloběhu látek a s ním spojené výměny energie.

SYSTÉMY VČASNÉ VÝSTRAHY

Mezi nejrychlejší způsoby sdílení informací s uživateli patří v současné době otevřené internetové portály.

Přejít nahoru
Scroll to Top